De ‘lastige’ zieke werknemer

Minimaal één keer per jaar organiseert Reactiva een cursusdag voor alle klanten, casemanagers, bedrijfsartsen en andere arbo-professional.
Komend jaar hebben we gekozen voor het thema: De ‘lastige’ zieke werknemer.

Uw werknemer meldt zich ziek bij u en u heeft er een hard hoofd in of de ziekmelding terecht is. Het liefste wilt u gewoon weten wat eraan schort. Is het een griepje of is het ernstiger? De privacywetgeving verbiedt u echter om te vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. U mag wel vragen wanneer de medewerker zelf denkt weer aan de slag te kunnen. Ook mag u de lopende afspraken bespreken en wat er verzet of doorgeschoven moet worden aan werk. Als u toch vraagt naar de aard en oorzaak van de ziekte, mag de werknemer weigeren u antwoord te geven. 

Hoe ver mag een werkgever gaan bij controle van een zieke werknemer?
Wat als de zieke werknemer zegt niet in staat te zijn om met u te communiceren?
Ziek door een conflict; wel of geen recht op loon?

Onderstaande situaties zijn voor veel werkgevers ook zeer herkenbaar:
– De ziekmelding vindt plaats na een woordenwisseling, na een slecht functioneringsgesprek of na een conflict op het werk;
– De werknemer meldt zich ziek op een dag waarvoor hij eerder geen verlof kreeg;
– U weet dat de werknemer ondanks de ziekmelding nog ergens aan het klussen is, of gewoon gaat sporten;
– U heeft het idee dat de werknemer thuis problemen heeft;
– Andere werknemers geven aan te twijfelen aan de ziekmelding;
– U ziet op Facebook dat uw werknemer een leuke tijd heeft terwijl hij/zij is ziekgemeld;
– De werknemer is meer dan gemiddeld ziek;
– De werknemer volgt het advies van de bedrijfsarts niet op.

 Op 14 mei 2019 organiseren wij een cursusdag voor iedere arbo-professional en werkgever die hier mee te maken heeft. Onze bedrijfsarts en arbeidsrecht advocaat zullen u voorzien van handige tips en tools waar mee u in uw organisatie aan de slag kan. 

Dit bespaart u veel negatieve energie, stress en (onterecht) verzuim!