Open Spreekuur:

In de nieuwe Arbowet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer – zonder toestemming van de werkgever – de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk, óók als hij nog niet verzuimt of klachten heeft.

Dit spreekuur is bekend onder veel verschillende namen. Namelijk open spreekuur, preventief spreekuur, en arbeidsomstandighedenspreekuur. Het spreekuur biedt werknemers en werkgevers de mogelijkheid een afspraak met de bedrijfsarts te maken, los van of er sprake is van een verzuimperiode.

De bedrijfsarts zal op basis van dit gesprek een advies geven. Het gesprek is vertrouwelijk.

Als er een situatie opgelost dient te worden kan het wenselijk zijn om het advies terug te koppelen aan de werkgever, maar dit gebeurt alleen met toestemming van de werknemer. Aan het bezoek van dit spreekuur zijn voor de werknemer geen kosten verbonden. De kosten worden anoniem gefactureerd aan de werkgever.