Wet Poortwachter

Week 1

(Ziek)melden Werknemer

 

Bedrijfsarts 1e consult

Week 6

Opstellen probleemanalyse

Week 8

Opstellen Plan van Aanpak

Week 42

Werknemer melden bij UWV

 

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Week 52

1e Jaarsevaluatie

Week 91

Eindevaluatie

Week 93

Re-intergratie dossier voor UWV

IVA/Vervroegd WIA