Privacy en AVG

Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met mijn arbodienst?

U vraagt zich als klant van Reactiva wellicht af of u met ons een verwerkersovereenkomst moeten sluiten. U ziet zichzelf als werkgever wellicht als ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving kwalificeren en Reactiva als ‘verwerker’.

De AVG bepaalt dat in sommige gevallen een verwerkersovereenkomst nodig is. Er wordt dan gesproken van een ‘uitbestedingsrelatie’. Dit tekent de verhouding tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Hierbij geeft de verwerkingsverantwoordelijke de opdracht aan de verwerker om namens hem gegevens te verwerken. In die gevallen moet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten met mijn arbodienst?

  1. Om te bepalen wanneer een verwerkersovereenkomst verplicht is, zal eerst de vraag moeten worden beantwoord wie het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. De AVG noemt diegene de verwerkingsverantwoordelijke. Vaak is een werkgever de verwerkingsverantwoordelijke. Die stelt de verwerkingsdoelen met betrekking tot de bedrijfsprocessen vast.
  2. De AVG neemt als uitgangspunt dat de partij die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, het initiatief moet nemen als het gaat om een verwerkingsovereenkomst.
  3. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het rapport ‘Onderzoek naar de verstrekking van medische gegevens van werknemers aan werkgevers door arbodienst Perspectief Group B.V.’ uit 2013 bevonden dat een arbodienst een (verwerkings)verantwoordelijke is. Volgens de AP is een arbodienst de partij die het doel en middelen van de verwerking bepaalt en daarmee aan te merken als verantwoordelijke volgens de Wbp. Deze visie blijft onder de AVG gehandhaafd. Een arbodienst is dus ook een verwerkingsverantwoordelijke.

Hieruit valt te concluderen dat zowel een werkgever als een arbodienst verwerkingsverantwoordelijke zijn. Er is geen sprake meer is van een ‘uitbestedingsrelatie’ waarvoor volgens Artikel 28 lid 3 van de AVG een verwerkersovereenkomst nodig is. Werkgevers hoeven dus geen verwerkersovereenkomsten af te sluiten met hun arbodienst omdat er geen sprake is van een verwerkingsrelatie.