Overzicht van onze diensten:

Verzuimbegeleiding:
 • Bewaking Wet verbetering Poortwachter met het signaleringssysteem Absentiemanager;
 • Verzuimbegeleiding door bedrijfsartsen;
 • Ondersteuning door een Casemanager; 
 • Huisbezoeken, verzuimcontrole;
 • Arbeidsdeskundige onderzoek / inzet arbeidsdeskundige;
 • Begeleiding door (bedrijfs) psycholoog;
Advisering op managementniveau:
 • PMO (voorheen PAGO);
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen en toetsing;
 • RI&E  toetsing door gecertificeerde bedrijfsarts / HVK / Arbeidshygienist / Arbeids- en Organisatiedeskundige;
 • Advies op gebied van veiligheid door gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige (HVK);
 • Advies op gebied van arbeidshygiëne door gecertificeerde Arbeidshygiënist;
 • Arbeids- en Organisatiedeskundig advies;
 • Verdienvermogen in het kader van het UWV.
 • Verzekeringsgeneeskundige claimbeoordelingen;
Expertise onderzoeken:
 •     Verzekerings geneeskundige expertise
 •     Psychiatrische expertise
Keuringen:
 • Arbeidsongeschiktheid Verzekering keuringen (AOV);
 • Medische Acceptatiekeuringen;
 • Bodemsaneringskeuringen
 • Perslucht / asbestkeuringen
 • Duikkeuringen
 • Offshore keuringen
 • Pilotenkeuringen
 • Rijbewijskeuring C en D