Job Change: Vanuit ZW terug naar werkVanuit de Ziektewet terug naar werk.


Re-integratie 2e spoor voor mensen die bij hun werkgever in de Ziektewet zitten.
Re-integratie 2e spoor betekent dat u als werkgever uw langdurig zieke medewerker moet begeleiden naar een andere passende baan. Uw verplichtingen zijn opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter. UWV controleert na 2 jaar ziekte of u aan deze verplichtingen heeft voldaan. Zo ja, dan mag u uw zieke medewerker ontslaan. Zo nee, dan kunt u verplicht worden om het loon van uw medewerker maximaal 1 jaar langer door te betalen. Ook het te laat opstarten van het re-integratietraject is voor UWV reden om u een boete op te leggen. Start dus vooral op tijd met de re-integratie van uw werknemer!

De zieke medewerker heeft echter ook verplichtingen. Hij dient onder andere volledig mee te werken aan het re-integratietraject en al het werk dat nog wel uitgevoerd kan worden te accepteren. Indien de medewerker herhaaldelijk niet meewerkt aan het traject, kan de werkgever hier maatregelen tegen nemen. In het ergste geval door middel van het stopzetten van het loon van de medewerker. UWV kan vervolgens een eventuele uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren. De ziektewet bij de werkgever duurt maximaal twee jaar. Daarna wordt u door UWV gekeurd voor de WIA uitkering, waarna UWV bepaald welke uitkering u krijgt.
Het doel van het re-integratietraject is een zo spoedig mogelijke werkhervatting van uw zieke medewerker en een sluitende rapportage voor UWV. Naast het begeleiden van uw medewerker naar de arbeidsmarkt, nemen wij de controle hierop van u over.

Mensen in de bijstand met complexe omstandigheden of langdurige ziekte.
Iedere gemeente geeft volgens eigen visie invulling aan de re-integratie van de mensen in de bijstand. Wanneer uw situatie complex is en daarmee onvoldoende aansluit op het re-integratieaanbod van de gemeente, kunnen wij voor u in overleg gaan met de gemeente om na te vragen of de dienstverlening van Job Change ingezet mag worden.

Mensen die bij het UWV in de ziektewet zitten.
UWV is verantwoordelijk voor de invulling van uw re-integratie. Zij begeleiden u zoveel mogelijk zelf. Wanneer uw omstandigheden wat complexer zijn, of wanneer u als zelfstandig ondernemer zou willen worden, komt u wellicht in aanmerking voor onze specialistische dienstverlening. Wij nemen graag even uw omstandigheden telefonisch met u door, om na te gaan of u mogelijk  in aanmerking komt voor een IRO re-integratietraject. Op uw verzoek kunnen wij vervolgens bij UWV navragen of Job Change met u een dergelijk traject mogen opstarten.