(Aanstellings) Keuringen

Wat is een aanstellingskeuring en welke regels gelden daarvoor?

Een aanstellingskeuring is een medische keuring die in opdracht van de werkgever wordt uitgevoerd. Het gaat dan om het sluitstuk van de selectieprocedure waarbij beoordeeld wordt of een sollicitant al dan niet geschikt is voor een functie waaraan bijzondere medische eisen worden gesteld.

Wanneer is keuring toegestaan?

Een werkgever mag een sollicitant lang niet altijd aan een aanstellingskeuring onderwerpen. Een aanstellingskeuring is op grond van de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit Aanstellingskeuringen alleen in bepaalde situaties toegestaan. Het moet namelijk gaan om een functie waarbij het noodzakelijk is dat de sollicitant aan bepaalde medische vereisten voldoet. Denk hierbij aan beroepen als piloot, treinmachinist of beroepen waarbij zwaar lichamelijk werk verricht wordt. Bij een normale kantoorbaan is een aanstellingskeuring dus niet toegestaan.

Werkgever moet vooraf informeren

De werkgever moet bij de aanvang van de wervingsprocedure al aangeven dat een aanstellingskeuring een onderdeel van de sollicitatieprocedure zal zijn. Verder mag de werkgever de aanstellingskeuring nooit gebruiken als selectiecriterium en mag de keuring alleen plaatsvinden als de sollicitatieprocedure is afgerond.

De medische eisen die aan de functie worden gesteld, dienen voor de keuring schriftelijk te zijn vastgesteld. Daarnaast is het de bedoeling dat een sollicitant voorafgaand aan de keuring schriftelijke informatie krijgt over het doel, de vragen en het onderzoek. Tijdens de keuring is de een sollicitant verplicht de juiste informatie te verschaffen aan de keuringsarts. Als een sollicitant verkeerde informatie geeft, kan dit tot gevolg hebben dat deze geen recht heeft op loon als hij/zij ziek wordt. Ook is ontslag dan niet uitgesloten.

Wat mag de keuringsarts?

Als de keuringsarts over de resultaten van de keuring beschikt, mag de sollicitant deze resultaten eerst zelf inzien. Vervolgens bepaal hij/zij zelf of de keuringsarts deze resultaten aan de werkgever mag doorgeven. De keuringsarts heeft een geheimhoudingsplicht en zal alleen informatie aan de werkgever mogen verstreken die met het oog op de bijzondere functie-eisen noodzakelijk is.


 

Rijbewijskeuringen categorie C en D

Sinds 2005 moeten houders van het rijbewijs C en D bij iedere verlenging een medische keuring ondergaan. De aanleiding voor deze periodieke medische toets is een wijziging in de Europese regelgeving op het gebied van rijbewijzen. Reactiva kan op korte termijn de medische keuring ten behoeve van het verlengen van uw rijbewijs uitvoeren.
Voor de  rijbewijskeuringen moet  een Eigen Verklaring, die u kunt halen bij de gemeente of stadhuis, worden ingevuld.

Op de afspraak gelieve mee te nemen:
  • Keuringsdocumenten
  • Geldige ID-bewijs (paspoort of rijbewijs)
  • Medicijnen die ingenomen worden (indien van toepassing)
  • Bril of contactlenzen


Medische Acceptatiekeuring  AOV-verzekering

Als ondernemer bent u genoodzaakt zelf iets te regelen voor het geval u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Een zogenaamde arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan bij diverse verzekeringsmaatschappijen afgesloten worden. In sommige gevallen moet u ook een medische acceptatiekeuring ondergaan. Bij deze keuring is sprake van een gerichte vraagstelling, meestal naar aanleiding van gegevens die u heeft verstrekt op de gezondheidsverklaring. De keuring bestaat uit het voeren van een gesprek en (eventueel) een lichamelijk onderzoek. In sommige gevallen verlangt de verzekeringsmaatschappij tevens een bloed- en/of urineonderzoek.
Meer weten of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem direct contact met ons op!