Preventief Medisch Onderzoek

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek.

PMO is bedoeld voor alle werkende mensen. Dus niet alleen voor werknemers met een werkgever, maar ook voor zelfstandigen.

PMO is er niet alleen voor mensen die lichamelijk zwaar werk doen of die aan heel speciale risico’s, zoals giftige stoffen, zijn blootgesteld. PMO is er ook voor de portier, de bureaumedewerker en de directeur. PMO is er voor jong en oud, mensen met of zonder gezondheidsklachten, aan het werk of verzuimend. Preventie is het meest effectief voordat er gezondheidsproblemen en ziekteverzuim ontstaan!

Gezondheidsmanagement

Er zijn een aantal belangrijke redenen om als werkgever periodiek een PMO aan uw werknemers aan te bieden. Eén belangrijke reden is verzuimreductie en –preventie.  Daarnaast richten steeds meer bedrijven  zich niet alleen op verzuimpreventie, maar ook op totaal gezondheidsmanagement. Het inzetten van het PMO is een eerste stap om de gezondheid van uw werknemers te managen.

Gezonde, productieve werknemers door PMO

De gezondheid van uw werknemer heeft een nauw verband met de productiviteit en het eventuele verzuim. Natuurlijk is ieder persoon uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Maar u kunt als werkgever uw steentje bij te dragen door een startpunt aan te geven. Het PMO is het perfecte startpunt om te werken aan de gezondheid van uw werknemers. Niet alleen om verzuim te reduceren, maar ook om een gezonde werknemer te krijgen of te behouden. Een gezonde werknemer is namelijk een productievere werknemer.  Door te laten zien dat u interesse heeft u in de gezondheid van uw werknemer, draagt u hieraan bij. Met het aanbieden van een PMO laat u zien dat u aandacht heeft voor uw werknemers.

Enkele voorbeelden van de PMO onderdelen

 • Uitgebreide vragenlijst
 • Gesprek, lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts
 • Oog onderzoek
 • Bloed onderzoek
 • Urine onderzoek
 • Lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag
 • ECG (hartfilmpje)
 • Audiogram (gehoor onderzoek)
 • Specifiek branche gericht onderzoek
Samen met u bekijken welke onderdelen relevant zijn voor uw bedrijf.


PMO brengt risico’s in kaart

Het PMO maakt de balans voor uw bedrijf op. Hoe gezond zijn uw medewerkers? Zijn er problemen die te maken hebben met het werk en invloed hebben op de gezondheid? Het PMO is dé mogelijkheid om dit vroegtijdig in kaart te brengen. Zodat u als werkgever actie kunt ondernemen, om de gezondheid van uw werknemers te beschermen en te verbeteren. En natuurlijk krijgen de werknemers zelf concrete adviezen omtrent hun werkwijze en leefstijl.  Medewerkers die vrijwillig meedoen aan het PMO, ontvangen na afloop een medisch rapport in een verzegelde enveloppe. Hierin staat naast de uitslag van de onderzoeken een persoonlijk advies van de arts over gezondheidsrisico’s. Uw werknemer kan hiermee aan de slag, eventueel in overleg met zijn werkgever.

Verzuimpreventie door PMO, minder kosten

Met deze gegevens heeft u iets in handen, waar u echt iets mee kunt. De problemen en risico’s die naar voren komen, raken het arbeidsproces en uw bedrijf. Wanneer u niets doet, kan verzuim van werknemers het gevolg zijn. En verzuim is een groot probleem binnen veel bedrijven. Door de vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico’s, kunt u preventief maatregelen nemen en verzuim reduceren. Ook zorgt u zo voor minder instroom in de WIA. Het verzuim reduceren en instroom in de WIA voorkomen, is van groot belang. Niet alleen omdat dit voor zowel de werknemer als voor uw bedrijf vervelend is. Verzuim kost namelijk geld, veel geld. Door het verzuim te reduceren en WIA-instroom te voorkomen, bespaart u als bedrijf veel geld. Daarbij vallen de kosten voor het afnemen van een PMO in het niet. Een extra reden dus om regelmatig de balans op te maken via een PMO!

PMO verplicht

Er is wel eens onduidelijkheid over de verplichtingen rondom het PMO. We zetten graag de feiten voor u op een rijtje. Het PMO is de verbeterde versie van de PAGO. De arbeidswet (artikel 18) verplicht werkgevers om werknemers periodiek een onderzoek aan te bieden, dat gericht is op risico’s die het werk meebrengt voor de gezondheid. Natuurlijk met als doel: risico’s voorkomen en beperken.
Werknemers zijn wettelijk niet verplicht tot deelname aan PMO. Er kan evenwel een verplichting bestaan op grond van de CAO. Dit is het geval in enkele branches met aanzienlijke arbeidsrisico’s, zoals het beroepsgoederenvervoer.


Welke misverstanden bestaan er over PMO?

 • PMO is alleen voor oudere werknemers.
 • Als je je gezond voelt, is meedoen aan PMO zinloos.
 • Werknemers zijn altijd verplicht om aan een oproep voor PMO gevolg te geven(tenzij de CAO het oplegt).
 • De bedrijfsarts speelt je gegevens door aan je leidinggevende.
 • Er wordt niets met de gegevens gedaan!
 • Het PMO is er om de kneusjes eruit te halen en zo de productiviteit te verhogen.
   

Meer weten of een vrijblijvende offerte aanvragen?

Neem direct contact met ons op!