Meer informatie
Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Telefoon: 06 - 52 58 53 10

Over Reactiva

Reactiva BV kan u helpen bij het creëren van een gezond werkklimaat voor uw werknemers. Zij zijn immers te kostbaar om ziek thuis te laten zijn!
 

Door veranderingen in de wetgeving rond de arbeidsomstandigheden zijn bedrijven sinds 1 juli 2005 niet langer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst. U kunt dus nu zelf bepalen hoe u verzuim, re-integratie en uw bedrijfsgezondheidszorg efficiënt en kostenbesparend regelt.

Reactiva BV is uw ideale, onafhankelijke partner. Door een vernieuwende aanpak met het eigen regiemodel krijgt u een betere en op maat gesneden dienstverlening, tegen aanzienlijk lagere kosten dan u gewend bent. Omdat we onder meer onze spreekuren op locatie van uw organisatie kunnen houden, weten we beter wat er speelt.

Reactiva is een ervaren arbodienst die zich richt op veiligheid, gezondheid en welzijn en daarbij rekening houdt met de wettelijke verplichtingen. Onze kennis en ervaring passen we toe op de situaties in een bedrijf, remediërend analyseren we de probleemstelling en door gepaste begeleiding te bieden in een proces van analyseren, bijsturen en verbeteren, ontwerpen we een proactieve gezondheidsbewaking.

Wij werken met zeer korte werklijnen, een vaste gesprekspartner, optimale bereikbaarheid, laagdrempelige dienstverlening, heldere werkafspraken en wij blijven onszelf uitdagen om het aangebonden dienstenpakket te verbeteren.

 

  •     Snelheid en flexibiliteit van inplannen van een afspraak binnen 10 werkdagen.
  •     Terugkoppeling naar opdrachtgever binnen 48 uur na de afspraak.
  •     Korte communicatie lijnen en vaste gesprekspartners.
  •     Samen een proactieve gezondheidsbewaking ontwerpen.
  •     Open staan voor verbeteringen en wensen.
  •     Actuele werkervaring bij UWV, kennis is aanwezig over UWV werkwijzen en procedures.
  •     Advies en ondersteuning op maat voor een eerlijke prijs.
  •     ISO 9001:2008 & CRA gecertificeerd.
  •     Reactiva heeft een landelijke dekking.


Reactiva provides an experienced occupational health and safety service that focusus on safety, health and wellbeing whilst taking account of legal obligations. We adapt our knowledge and experience to the situation in a business and carry out remedial analysis of problems and by giving appropriate support and guidance in a process of analysis, adjustmentand improvement, we develop a proactive health monitoring program. We work with very short operating lines, a fixed contact partner, excellent access, approachable services, clear work agreements, and challenge ourselves continuously to improve our package of services.