FAQ

Hoe kan ik een werknemer ziekmelden bij Reactiva?

Door ons een mailtje te sturen.

Hoe vraag ik een dienst of een offerte aan bij Reactiva?

U kunt uw gegevens invullen en uw aanvraag invullen op deze site bij: Stel een vraag.
Eén van onze medewerkers zal zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw wensen te bespreken.

Wat zijn de verplichtingen vanuit de Arbowetm.b.t. verzuim?

 • Het opstellen van een verzuimbeleid, waarin beschreven wordt wat werknemer en werkgever moeten doen als een werknemer ziek wordt.
 • Het re-integreren van de zieke werknemer naar het eigen werk, indien dit niet mogelijk is naar een passende functie binnen of buiten het eigen bedrijf. 
 • De ziekmelding doorgeven aan het UWV na een verzuimperiode van 42 weken.
 • Het samenstellen van een re-integratiedossier.
 • Het bijhouden van een verzuimregistratie.

Hoe kan ik een ziekmelding behandelen?

 • Neem als leidinggevende zelf de ziekmelding aan of bel uiterlijk de 2e ziektedag terug.
 • Wat is de reden van de ziekmelding en is er relatie tussen klacht en werk (werk gerelateerd)?
 • Afhankelijk van de klacht: wat kan de werknemer nog wel doen (passend werk)?
 • Wanneer denkt de werknemer weer te kunnen werken? En wat is daarvoor nodig (interventie)?
 • Spreek af binnen uiterlijk een week weer contact op te nemen. Leg dit gesprek vast in een verzuimverslag.
 • Na de ziekmelding: geef de verzuimgegevens door aan de arbodienst of bedrijfsarts als je denkt dat de werknemer langer ziek blijft.
 • Voor verder verloop: zie onder TIJDSLIJN Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe kan ik een preventief verzuimgesprek voeren?

 • Een werknemer ziet er moe uit, moppert veel, je vraagt je af of het wel goed met hem gaat.
 • Wacht niet op de ziekmelding!
 • Nodig de werknemer uit voor een gesprek met als doel: achterhalen van knelpunten, zowel privé als op het werk, bedenken van oplossingen om verzuim te voorkomen.
 • Vertel wat de observaties zijn en dat je je zorgen maakt.
 • Stel open vragen: wat, hoe, wanneer?
 • Vat samen wat de werknemer zegt.
 • Vraag wat nodig is om de situatie te verbeteren.
 • Wat kan hij/zij zelf doen?
 • Wat kan de organisatie doen?
 • Laat de werknemer met oplossingen komen!

Hoe kan ik een frequent verzuimgesprek voeren?

 • Attendeer de werknemer op zijn/haar veelvuldig kort verzuim (bespreek / laat zien wat de afwijking is ten opzichte van de norm van het verzuimpercentage en het aantal ziekmeldingen binnen de totale organisatie)
 • Benoem de consequenties van het verzuim voor het werk.
 • Vraag wat de reden is waarom de werknemer regelmatig afwezig is geweest.
 • Geef de werknemer ruimte om te antwoorden! Laat de werknemer praten.
 • Wat gaat de werknemer doen om vaker aanwezig te zijn en de problemen op te lossen?
 • Vraag wat hij/zij denkt wat het bedrijf kan doen.

Zijn er algemene richtlijnen bij verzuimgesprekken?

 • Bereid het gesprek goed voor. Stel een gespreksdoel vast. Kijk eerst in het dossier naar eerder verzuim en eerdere afspraken. Is er wellicht een patroon?
 • Neem de tijd een gesprek te voeren en plan deze tijd ook in. Zoek een rustige ruimte waar je ongestoord met elkaar kunt praten.
 • Leg de afspraken schriftelijk vast zodat je bij een vervolggesprek de nakoming van de gemaakte afspraken kunt evalueren. De zwaarte die het gesprek heeft, bepaalt of de afspraken schriftelijk bevestigd worden aan de werknemer of zelfs gezamenlijk ondertekend.
 • Sta niet bij voorbaat met je mening klaar. Beschouw het verzuim als een signaal en een reden voor aandacht. Ook als het verzuim volgens jou niet echt nodig was. Oordeel niet te snel. Zeg wel welk belang je hebt bij oplossingen en probeer de werknemer aan het woord te laten, vooral over de mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Luisteren en doorvragen is
 • Wees open, eerlijk en vertrouwelijk. Stel open vragen die gericht zijn op inzicht en actie. Probeer de werknemer op een positieve manier te ondersteunen het zelfinzicht en het probleemoplossende vermogen te vergroten.

Zijn er voorbeelden van vragen die gebruikt kunnen worden bij een verzuimgesprek?

 • Wat doe je als het goed met je gaat?
 • Wat gebeurt er als het niet goed met je gaat?
 • Hoe voel je dat het mis dreigt te gaan?
 • Welke acties kun je ondernemen om te zorgen dat je je goed voelt en wat kun je doen om te zorgen dat dat zo blijft?
 • Wat gaat er goed in je werk, ondanks je klachten, wat niet en wat kan er anders? Wat wil je in ieder geval blijven behouden?
 • Wat kun je zelf anders doen en wat kan/kunnen de leidinggevende / werkgever / collega’s anders doen?
 • Wat kunnen we afspreken?
 • Wat is de volgende stap en wanneer?
 • Vergeet de verschillende VERPLICHTE stappen van de Wet Verbetering Poortwachter niet!