Eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan deze een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo’n uitkering kan krijgen, heeft het UWV informatie nodig. Die informatie geeft de werkgever aan het UWV door met deze Eindevaluatie.

De werknemer en werkgever vullen samen het formulier, bij voorkeur op de computer, in en ondertekent het beiden.

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij het UWV aanleveren via het werkgeverportaal UWV. De werkgever krijgt direct een ontvangstbevestiging als het ontvangen is.