CBR bijscholing voor artsen 09 okt. 2018:

‘Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving’

Nieuw systeem, nieuwe verwerking gegevens

Zoals bekend is het CBR het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren. Zij gaan stapsgewijs over van hun huidige naar een nieuw systeem. Het digitaal ontvangen van verklaringen, het automatisch verwerken van gegevens, het monitoren en terugkoppelen van verwijzingen en besluiten gaat stapsgewijs verwerkt worden door het nieuw ontwikkelde systeem.

Sinds mei van dit jaar kunnen alle klanten de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) zelf digitaal invullen via een nieuw klanten portaal. De volgende stap is een artsenportaal waarmee artsen hun bevindingen digitaal kunnen delen met het CBR.

Waarom is dit relevant voor u als keuringsarts?

Hiertoe ontwikkelt het CBR een artsenportaal, in samenwerking met Zorgdomein, een landelijk platform voor communicatie tussen artsen. Vanaf oktober kunnen keuringsartsen via dit portaal het keuringsverslag en de hulpformulieren die zij nu op papier invullen, voortaan digitaal invullen en opsturen. Later zal het portaal verder uitgebreid worden. Zo wordt het dan onder meer mogelijk voor artsen om zich via dit portaal aan te bieden als keurend arts of specialist aan klanten van het CBR.

Reactiva organiseert in samenwerking met het CBR deze nascholingsdag om u gedegen voor te bereiden op deze overgang. In de ochtend nemen we de ontwikkelingen met u door en relevante wijzigingen van de afgelopen periode. Twee zeer ervaren en enthousiaste gastsprekers zullen extra nadruk leggen op het gebied van de oogheelkunde en psychiatrie.

De middag besteden we aan de het artsenportaal. Het CBR zal een toelichting geven op het digitaliseringsproces van rijgeschiktheidsprocedure en uitleg geven over hoe het werkt. Bovendien kunt u ter plekke, onder begeleiding een account aanmaken bij Zorgdomein, zodat u kunt oefenen en voortaan uw bevindingen digitaal kunt delen. Wij vragen u daarom om uw eigen laptop of tablet mee te nemen, WiFi is aanwezig. Er zal ruim voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en hulp te vragen.

Datum: 09 oktober 2018

Locatie:

Hotel Houten, van der Valk

Hoofdveste 25

3992 DH Houten

Docenten:

– CBR: Diana Verdel, specialistenbeheer CBR
– CBR: Manfred Rosenboom, divisiemanager Rijgeschiktheid CBR
– CBR: Gert Jan Visser, programmamanager Rijgeschiktheid aan het stuur. – Psychiater: dhr. drs. Jan Willem Peterse, psychiater
– Oogarts: dhr. dr. René van Rijn VUMC

Programma:

09:00 – 09:15  Ontvangst, inloop
09:15 – 10:15  Ontwikkelingen en wijzigingen beoordelen van rijgeschiktheid 10:15 – 11:15 Scholing door oogarts
11:15 – 11:30  Korte koffie/thee pauze
11:30 – 12:30  Scholing door psychiater

12:30 – 13:30 Lunchbuffet

13:30 – 14:15  Digitalisering beoordeling rijgeschiktheid 14:15 – 14:30 Korte koffie/thee pauze
14:30 – 16:00  Werken in de praktijk in de digitale omgeving 16:00 – 16:15 Korte koffie/thee pauze

16:15 – 17:00  Vragen en evaluatie

Totaal 6 uur training exclusief pauze.

Accreditatie:

6 punten zijn aangevraagd voor het domein arts voor arbeid en gezondheid, bedrijfsarts en verzekeringsarts.
NB: Het betreft een nascholingsbijeenkomst voor artsen algemeen, geaccrediteerd voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. De nascholing kan meetellen voor alle gespecialiseerde artsen en basisartsen.

Investering:

€ 275 euro excl. BTW

Literatuur (vooraf): De sheets worden achteraf ter beschikking gesteld.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor deze dag bij:

Susan Quaars: susanquaars@reactiva.nl
Graag uw NAW-gegevens en BIG-nummer vermelden.