Verzuim:

Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Zowel werkgever als de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Op de pagina Wet verbetering poortwachter vindt u meer informatie over de verplichte stappen.

Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict.

Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Sporten is gezond, maar sporten kan ook leiden tot blessures die het werken voor korte of lange tijd onmogelijk maken. Voor de regelingen rondom verzuim en re-integratie maakt dit niets uit. Die zijn hetzelfde als bij een andere ziekteoorzaak.

Een werkgever mag tijdens een sollicitatie naar de hobby’s van de werknemer vragen. Zo kan hij een inschatting maken wat de werknemer in zijn vrije tijd doet en welke risico’s daarbij spelen. Heeft een werknemer al meerdere keren een ernstige blessure opgelopen, dan mag de werkgever hem formeel daarop wijzen en vragen met die sport te stoppen. Ontslaan mag hij de werknemer niet.