Bedrijfsarts 1e Consult

De bedrijfsarts is er voor de gezondheid van iedereen die werkt. Werken is gezond, maar kan soms ook minder goed of zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. De bedrijfsarts kan dit in een vroeg stadium vaststellen. Dan is er vaak nog van alles aan te doen. Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer nog verantwoord kan doen. En dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk. De meeste bedrijfsartsen worden ingeschakeld door werkgevers. Iedere werkgever wil graag in de gezondheid van zijn werknemers investeren en zal daarbij gebruik maken van de bedrijfsarts als adviseur.

De bedrijfsarts beoordeelt de werknemer op zijn of haar arbeidsgeschiktheid en geeft naar aanleiding van dit gesprek aan wat de werknemer wel en niet kan. Aan de hand van dit spreekuur kan de werkgever zien waarmee de werknemer kan helpen om hem of haar te re-integreren binnen het bedrijf. Werkgever en werknemer ontvangen van de bedrijfsarts een verslag van het gesprek met daarin het advies.