(Ziek) melden werknemer

Is uw werknemer ziek? Dan betaalt u zijn loon door. Ook bent u, samen met de werknemer, verantwoordelijk voor de re-integratie. Begin hier zo snel mogelijk mee. U kunt dan misschien voorkomen dat hij langer verzuimt dan nodig is. Houd daarom regelmatig contact met uw werknemer. Dan weet u wanneer u weer op hem kunt rekenen en uw werknemer keert makkelijker terug naar het werk.

Schakel ook de bedrijfsarts in als uw werknemer ziek wordt. Deze helpt u bij uw verzuimbeleid. Geef daarom zo snel mogelijk door aan ons dat uw werknemer ziek is. Samen met u maken wij afspraken over hoe en wanneer u een ziekmelding doet.

Op basis van de verkregen gegevens leggen wij een dossier aan voor de begeleiding van de werknemer.