Plan van Aanpak

Verwacht de werkgever, de werknemer en de arbodienst dat de werknemer weer aan het werk kan? Dan maakt u uiterlijk in de achtste week samen met uw werknemer afspraken om dit zo snel en verantwoord mogelijk te doen. Deze afspraken beschrijven werkgever en werknemer in een Plan van aanpak. Bij het opstellen van dit plan gebruikt u de Probleemanalyse van de als basis. De bedrijfsarts stelt de probleemanalyse in week 6 van het verzuim op.

Wijs een casemanager aan

Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijst de werkgever iemand aan die erop let dat afspraken gemaakt worden en ook nagekomen worden. Dit is de casemanager. Dit kan een casemanager van Reactiva zijn, maar ook de direct leidinggevende van de werknemer of een andere werknemer binnen het bedrijf zelf. Als er veranderingen zijn in de ziekte of de mogelijkheden van de werknemer, stelt u samen het Plan van aanpak bij.