Werknemer melden bij UWV

U hoeft alleen een ziekmelding bij UWV te doen als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is: de 42e-weeksmelding. Verder blijven werkgever en werknemer samen werken aan de re-integratie.

Ziekmelden in de 42e week doet de werkgever bij voorkeur online op de website van het UWV. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten, dit doet de werkgever via het werkgeversportaal van het UWV.

Voor de werkgever is het van belang dat die tijdig melding maakt bij het UWV. Doe de aangifte uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is.