Arbeidsdeskundig Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan duidelijkheid geven wanneer een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is. Is werkhervatting mogelijk? Kan de werknemer binnen de eigen organisatie re-integreren in eigen of aangepast werk of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht?

Het inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt geadviseerd als een werknemer een jaar ziek is. De bedrijfsarts stelt een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) op, de arbeidsdeskundige weet dan duidelijk welke beperkingen de werknemer heeft. Met het onderzoek wordt gekeken of werknemer voldoende mogelijkheden heeft om terug te keren in haar of zijn eigen werkzaamheden. In de situatie dat het niet mogelijk is om terug te keren in haar of zijn eigen werkzaamheden zal er gekeken moeten worden naar re-integratie in een ander bedrijf. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

Ook hier is het van belang dat het onderzoek tijdig wordt ingezet om sancties vanuit het UWV te voorkomen. De arbeidsdeskundige zal voor dit onderzoek zowel met werknemer als met werkgever in gesprek gaan en vervolgens de werkplek van werknemer uitvoerig onderzoeken.