1e Jaarsevaluatie

Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek en is deze na een jaar nog niet volledig aan het werk, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen. Dit wordt ook wel het ‘opschud-moment’ genoemd, zijn we op de goede weg, doen we voldoende aan de re-integratie, gaan we zo door of zijn er aanpassingen nodig, etc.