Re-intergratie verslag

Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Als de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, heeft hij/zij het re-integratieverslag nodig voor de aanvraag. Zorg dat het re-integratieverslag compleet is, het UWV beoordeelt de werkgever en werknemer hierop. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende uitgewerkt? Dan kan het UWV een sanctie opleggen.

Onderdelen van het re-integratieverslag zijn o.a.:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
  • Plan van aanpak en bijstellingen;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.

Samen met het medisch dossier vormen alle formulieren het uiteindelijke re-integratie dossier.