De Casemanager:

Van de drie sleutelposities bij verzuimbegeleiding (leidinggevende, casemanager en bedrijfsarts) is de casemanager de enige die én het werkgeversbelang dient én het gehele speelveld overziet. Kortweg, de leidinggevende heeft soms te weinig verzuim kennis en de bedrijfsarts heeft – bij wet – een neutrale positie.

Wat doet de casemanager?

De casemanager begeleidt de zieke medewerker en is de eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. De werkgever is verplicht een casemanager aan te wijzen, dit kan iemand van binnen de organisatie zijn of een externe partij.

De casemanager kan in opvolging van de bedrijfsarts gesprekken met de werknemer voeren, zonder dat een “dure” bedrijfsarts dit hoeft te doen. De casemanager heeft regelmatig contact met de bedrijfsarts om de voortgang te bewaken.

Daarnaast is de casemanager de aangewezen persoon voor het opstellen van het plan van aanpak en de daarbij behorende evaluaties.De casemanager houdt met aantekeningen het dossier bij, dit begint met het plan van aanpak. De casemanager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid.

 

Reactiva kan het gehele verzuimcasemanagement voor u overnemen of u  ‘slechts’ ondersteunen bij complexe situaties.