FML training

FML training

FML training

Wat is een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst? Wat moeten werkgever, werknemer en
arbeidsdeskundige er mee kunnen? Hoe staat het in verhouding met het CBBS van het UWV?
Deze en andere vragen met betrekking tot de belastbaarheid, de beperkingen en de
inzetbaarheid van werknemers worden tijdens deze trainig beantwoord. In de samenwerking
tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige is het noodzakelijk dat er op eenduidige wijze wordt
gecommuniceerd over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemers. Om deze
communicatie inhoudelijk goed te kunnen voeren is kennis nodig van de Functionele
Mogelijkheden Lijst (FML) en het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) die gebruikt
worden door de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV. In de praktijk blijkt
regelmatig sprake van miscommunicatie tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen met
betrekking tot het gebruik en de interpretatie van de FML.
Voor wie
In beginsel is de training voor artsen en arbeidsdeskundigen werkzaam bij een arbodienst of
anderzins betrokken zijn bij de arbodienstverlening. Maar ook voor HR Managers en
casemanagers die betrokken zijn bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers
binnen een organisatie is deze dag zeer leerzaam.

Resultaat
Na afloop van deze training:
• heeft u meer kennis van de FML en het CBBS van het UWV
• heeft u meer inzicht in de normaalwaarden die worden gehanteerd in de FML;
• bent u in staat om beter de vertaalslag te maken van het medisch beeld naar beperkingen;
• heeft u meer inzicht in de toepassing van de urenbeperking;

Werkwijze
De training duurt 1 dag. Er wordt achtergrond informatie gegeven over de FML en het CBBS
waarbij veel ruimte is voor vragen. Oefenen met casuistiek is een essentieel onderdeel van de
cursus waarna er ruimte is voor discussie. Ten behoeve van de effectiviteit van de training zullen
de groepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers.
Docent: Dhr. drs. Izzet Özkan, geregistreerd verzekeringsarts, specialist in Deskundigenoordelen
en expertises

Heeft u interesse in deze training of heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met: susanquaars@reactiva.nl