Werkgever

Ziekte overkomt je en verzuim is een keuze zeggen ze weleens, maar dat klopt niet helemaal. Ziek is ziek, maar dat betekend niet dat de werknemer ook automatisch volledig
arbeidsongeschikt is. Het kan zijn dat er met wat aanpassingen aan de werkzaamheden best nog mogelijkheden zijn. Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Hoe langer een werknemer thuis zit hoe moeilijker het wordt om het werk weer op te pakken. Toch kan het voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie. Zowel werkgever als de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) Op de pagina Wet verbetering poortwachter vindt u meer informatie over de verplichte stappen.

Ook arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven en ziekmelden voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Een arbeidsconflict is echter geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel
de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim. Als de werknemer ziek is moet hij/zij zich direct ziek melden bij de werkgever.
De werkgever kan aan de werknemer vragen naar een bedrijfsarts te gaan.

De bedrijfsarts mag alleen aan de werkgever doorgeven:
• of de werknemer wel of niet ziek is
• hoelang de ziekte waarschijnlijk gaat duren
• de beperkingen en belastbaarheid bepalen
• een re-integratie advies geven

De bedrijfsarts mag dus géén medische informatie aan de werkgever geven. Dat heeft te maken met het recht op privacy. Kortdurend verzuim (paar dagen) kan de werkgever vaak prima zelf afhandelen. Maar als de werknemer 2 á 3 keer per jaar een paar dagen ziek is, wijkt dat af van het landelijk gemiddelde. Mogelijk speelt er iets anders dan ziekte.

Als de werknemer langer ziek is, zijn er een aantal verplichte stappen die u volgend de Wet verbetering poortwachter moet nemen als werkgever en werknemer. Weet u wat de rechten en plichten met betrekking tot verzuim zijn? Hoe beoordeelt het UWV de re-integratie inspanning van de werkgever en werknemer?

Reactiva ondersteunt alle betrokken partijen zodat snel duidelijk is wat de rechten en plichten zijn. En wij adviseren werkgevers en werknemers graag zodat er samen actief aan de reïntegratie gewerkt kan worden en de werknemer weer verantwoord aan het werk kan en duurzaam inzetbaar wordt.

Extra informatie betreffende de   Privacy