Werknemer

In het kort
• Als werknemer heeft u recht op contact met de bedrijfsarts.
• Als u ziek bent, geeft uw werkgever dat door aan de bedrijfsarts.
• De bedrijfsarts maakt binnen enkele weken een afspraak met u.
• Bedenk zelf hoe u wel zou kunnen werken, en hoeveel uren.
• De bedrijfsarts geeft u en uw werkgever advies over hoe u uw werk (deels) kunt doen.
• De bedrijfsarts mag niet praten met uw werkgever over uw ziekte.
• Bij psychische klachten helpt (deels) werken bij uw herstel.

Wanneer heb ik contact met de bedrijfsarts?
Als u ziek bent en niet kunt werken, moet u dit doorgeven aan uw werkgever. Uw werkgever meldt dit binnen een week bij de bedrijfsarts.
Elke werkgever moet een bedrijfsarts hebben voor zijn werknemers. Dat staat in de wet. Een bedrijfsarts weet veel over werk en gezondheid.
De bedrijfsarts neemt contact met u op. Meestal gebeurt dit binnen enkele weken nadat u zich ziek heeft gemeld. Dat is belangrijk, vooral als u psychische klachten heeft. Werk kan de oorzaak zijn van uw klachten. Dan is het belangrijk om dit snel te bespreken en te kijken naar oplossingen. Werk kan soms ook helpen doordat het energie geeft en zorgt voor structuur in uw week.

Wat bespreek ik met de bedrijfsarts?
Als u een paar weken ziek bent, neemt de bedrijfsarts contact met u op. U maakt samen een afspraak voor een eerste gesprek.
Met de bedrijfsarts overlegt u of u een deel van uw werk wel kunt doen, en wat daar voor nodig is.
Bijvoorbeeld:
• Welke taken kunt u doen?
• Hoeveel uur kunt u werken?

Vooral bij psychische klachten is het goed om actief te blijven. Bijvoorbeeld door een paar uur per dag te blijven werken en niet helemaal te stoppen.
Het kan u helpen om beter te worden.

6 weken ziek
Bent u 6 weken ziek? En lijkt het langer te gaan duren? Dan vult de bedrijfsarts een speciaal formulier in. Dat heet de probleem-analyse.
Hierin staat:
• waarom u minder of niet kunt werken
• door welke dingen u uw eigen werk niet kunt doen
• wat kan helpen om weer te gaan werken. Bijvoorbeeld:
• beginnen met weinig uren en steeds iets meer uren gaan werken
• andere werktijden
• iets veranderen op de werkplek
• tijdelijk ander werk doen

De bedrijfsarts stuurt het formulier aan u en uw werkgever.

Plan om weer (deels) te gaan werken
Als de bedrijfsarts u advies geeft om weer (deels) te gaan werken, dan praat u hierover met uw werkgever. Samen maakt u afspraken over hoe u weer gaat werken. U gebruikt hierbij de adviezen van de bedrijfsarts. De afspraken die u maakt met uw werkgever worden opgeschreven. Dit heet het plan van aanpak.

Hierin staat bijvoorbeeld:
• wat er moet veranderen op de werkplek
• welke trainingen nodig zijn
• hoeveel uren u gaat werken
Dit plan moet klaar zijn in de achtste week dat u ziek bent.

Wat mag een bedrijfsarts vertellen aan mijn werkgever?
De gesprekken die u met de bedrijfsarts heeft, zijn geheim. Zonder uw toestemming mag de
bedrijfsarts niet over uw ziekte praten met uw werkgever. En ook niet met uw huisarts of medisch
specialist.

De bedrijfsarts mag uw werkgever dus niet laten weten:
• wat uw klachten zijn of welke ziekte u heeft
• welke behandeling u krijgt

De bedrijfsarts mag uw werkgever wel laten weten:
• welk werk u wel en niet kunt doen, en hoe lang dit waarschijnlijk duurt
• wat er moet veranderen zodat u weer aan het werk kunt, bijvoorbeeld andere werktijden of
andere taken

Hoe gaat het verder na het advies van de bedrijfsarts?
U heeft minstens 1 keer in de 6 weken een gesprek met uw werkgever. Samen kijken jullie of het u lukt om het plan te volgen. Als dat niet lukt, kijken jullie waardoor dat komt.
U en uw werkgever vertellen de bedrijfsarts steeds hoe het werken gaat. Vertel het de bedrijfsarts ook als er iets verandert in uw gezondheid of bij u thuis. Als het nodig is,
past de bedrijfsarts de adviezen aan

Extra informatie betreffende de   Privacy

Wat is een taakgedelegeerde casemanager?

Vanwege de enorme schaarste aan bedrijfsartsen komt het steeds vaker voor dat ‘medische casemanager’ in de eerste fase van verzuim taken overneemt van de bedrijfsarts. Deze casemanager taakdelegatie voert gesprekken met de medewerker over het verzuim en licht vervolgens de bedrijfsarts hierover in. Op basis hiervan bepaalt de bedrijfsarts de beste route naar werkhervatting (de re-integratie) en de mogelijkheden en blijft hiermee eindverantwoordelijk als medisch specialist. Alleen bij deze taakgedelegeerde rol mag de casemanager inzicht hebben in de medische gegevens van de medewerker. Deze casemanager taakdelegatie heeft dus namens de bedrijfsarts contact met de medewerker, maar zal nooit zelf een oordeel vormen over de arbeidsongeschiktheid. Die rol is voorbehouden aan de bedrijfsarts zelf.