De lastige zieke werknemer training

De lastige zieke werknemer training

De lastige zieke werknemer training

De ‘lastige’ zieke werknemer
Minimaal één keer per jaar organiseert Reactiva een cursusdag voor alle klanten, casemanagers,
bedrijfsartsen en andere arbo-professional.

Komend jaar hebben we gekozen voor het thema: De ‘lastige’ zieke werknemer.
Uw werknemer meldt zich ziek bij u en u heeft er een hard hoofd in of de ziekmelding terecht
is. Het liefste wilt u gewoon weten wat eraan schort. Is het een griepje of is het ernstiger? De
privacywetgeving verbiedt u echter om te vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. U
mag wel vragen wanneer de medewerker zelf denkt weer aan de slag te kunnen. Ook mag u de
lopende afspraken bespreken en wat er verzet of doorgeschoven moet worden aan werk. Als u
toch vraagt naar de aard en oorzaak van de ziekte, mag de werknemer weigeren u antwoord te
geven.

Hoe ver mag een werkgever gaan bij controle van een zieke werknemer?
Wat als de zieke werknemer zegt niet in staat te zijn om met u te communiceren?
Ziek door een conflict; wel of geen recht op loon?
Onderstaande situaties zijn voor veel werkgevers ook zeer herkenbaar:
– De ziekmelding vindt plaats na een woordenwisseling, na een slecht functioneringsgesprek of
na een conflict op het werk;
– De werknemer meldt zich ziek op een dag waarvoor hij eerder geen verlof kreeg;
– U weet dat de werknemer ondanks de ziekmelding nog ergens aan het klussen is, of gewoon
gaat sporten;
– U heeft het idee dat de werknemer thuis problemen heeft;
– Andere werknemers geven aan te twijfelen aan de ziekmelding;
– U ziet op Facebook dat uw werknemer een leuke tijd heeft terwijl hij/zij is ziek gemeld;
– De werknemer is meer dan gemiddeld ziek;
– De werknemer volgt het advies van de bedrijfsarts niet op.

Op 14 mei 2019 organiseren wij een cursusdag voor iedere arbo-professional en werkgever die
hier mee te maken heeft. Onze arbeidsrecht advocaat en diverse andere arbo-proffesionals zullen
u voorzien van handige tips en tools waar mee u in uw organisatie aan de slag kan.
Dit bespaart u veel negatieve energie, stress en (onterecht) verzuim!

Docenten:
• Mr. Pascal Willems, Arbeidsrecht advocaat.
• Drs. Edo Houwing, Arbeids & Organisatie deskundige.
• Dhr. Mark Negrijn, Specialist Coaching op New Personal Leaderschip.

Programma:
09:00 – 09:15 Ontvangst, inloop
09:15 – 10:45 Edo Houwing, ‘Waarom reageert de werknemer zoals hij/zij reageert?’
10:45 – 11:00 Koffie/thee pauze
11:00 – 12:30 Mark Negrijn, ‘Hoe ga ik op een positieve manier om met het gedrag?’
12:30 – 13:30 Lunchbuffet
13:30 – 15:00 Pascal Willems, ‘Wat zijn de (wettelijke) rechten en plichten?’
15:00 – 15:15 Koffie/thee pauze
15:15 – 16:45 Pascal Willems, ‘Leren aan de hand van (uw) praktijk voorbeelden.’
16:45 – 17:00 Vragen stellen & Evaluatie