Meer informatie
Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Telefoon: 06 - 52 58 53 10

Nieuws van Reactiva:

Reactiva sponsort Friends United.

Friends United is een unieke sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Bij Friends United kunnen kinderen met een beperking kennis maken met diverse sporten. Het is een veilige plek waar kinderen samen kunnen sporten onder deskundige begeleiding. Friends United is onderdeel van Stichting P!T. P!T staat voor Positief Inzetten van Talent. De Stichting is opgericht om kinderen en jongeren met een beperking, gedragsproblemen en/of kinderen en jongeren die zich in een achterstandspositie bevinden de kans te geven om zich te ontwikkelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op het gebied van werk, wonen, onderwijs, financiën, sport en vrije tijd. Het Bestuur van Stichting P!T zijn allemaal mensen die zich op hun eigen manier  inzetten voor deze kinderen en van mening zijn dat er op het gebied van participatie nog veel te winnen is.
Friend United organiseerde op 19 september 2016 een leuke sportdag op het sportpark Duinwetering in Noordwijk. Om zo'n dag mogelijk te maken zijn sponsoren nodig en Reactiva heeft daar met veel plezier een bijdrage aan geleverd door o.a. het inzetten van een vrijwilliger. En mede dankzij een financiele bijdrage van ons hebben de kinderen na afloop een hele coole goodie rugzak meegekregen. Nieuw! Job Change!

U staat op een kruispunt.
Al dan niet in samenwerking met uw werkgever of het UWV staat u op het punt keuzes te maken voor uw toekomst. Een turbulente tijd met veel vragen en onzekerheden maar ook met beloften en nieuwe invalshoeken.

Job Change biedt u een basis voor het maken van de noodzakelijke keuzes. Wij zullen u helpen  een samenhangend en realistisch antwoord te geven op vragen als: Wat wil ik? Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat heb ik te bieden? Wat zijn mijn valkuilen?  Hiermee helpt Job Change u bij het vinden van een nieuwe werkplek.

Samen met een medewerker van Job Change  gaat u een aanzienlijke hoeveelheid materiaal over uzelf verzamelen. Materiaal dat u uiteraard bekend is, het gaat immers over uzelf. Doormiddel van gesprekken en het bijhouden van een werkmap zult u instaat zijn al dit materiaal te ordenen en een compleet overzicht te krijgen. En, wie weet, misschien doet u ook nog wel een paar ontdekkingen…
Waar kan Job Change u bij helpen?

Hoe gaan we te werk?
• Het traject begint altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan bij jou thuis plaatsvinden.
• We bespreken je situatie en je wensen voor ondersteuning.
• Het re-integratietraject is intensief en een goede band met je coach is essentieel.

Plan van aanpak
• De volgende stap is het maken van een plan van aanpak, ofwel het trajectplan. Hierin worden de stappen beschreven die ondernomen moeten worden om het traject te laten slagen, dus om weer aan het werk te komen. 
  Wanneer je tevreden bent met de inhoud van het plan zal het ter goedkeuring worden verzonden aan de opdrachtgever (UWV, instelling of bedrijf waar je werkt).
• Na goedkeuring van de opdrachtgever maken we afspraken over de te nemen stappen. Het traject is maatwerk en dus voor iedereen uniek!

Waar kan Job Change u bij begeleiden?

Vanuit de ziektewet terug naar werk.

klik op de link voor meer informatie
  • Re-integratie 2e spoor voor mensen die bij hun werkgever in de Ziektewet zitten.
  • Mensen in de bijstand met complexe omstandigheden of langdurige ziekte.
  • Mensen die bij het UWV in de ziektewet zitten.

IRO-trajecten.

klik op de link voor meer informatie
  • Een IRO-traject dat je helpt aan een werkplek.
  • Eigen bedrijf starten met hulp van een IRO-traject.

Leerbaan met baangarantie.

klik op de link voor meer informatie

Het van-werk-naar-werk-traject (VWNW-traject).

klik op de link voor meer informatieReactiva sponsort het Repair Café Northgo!


Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit?
Met een broodrooster die niet meer werkt?
Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten?

Weggooien? Mooi niet!


Bij Reactiva staat de Mens centraal in de totale dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Er wordt in mensen geïnvesteerd met als doel mensen (weer) richting werk te begeleiden, ondersteuning te bieden bij verzuim en motivatie en kwaliteit van werkbeleving bij mensen te doen toenemen.
Daarnaast staat Milieu als onderwerp hoog op de agenda en draagt Reactiva graag een steentje bij aan het beperken van milieuschade. De medewerkers van Reactiva zijn zich bewust van milieuvraagstukken en zetten zich graag in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) / duurzaamheid.
Het ondersteunen van het Repair Café sluit hier goed bij aan.

Wat is het Repair Café?
Het Repair Café organiseert gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een verandering van mentaliteit. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving
Je kan je kapotte spullen meenemen naar de bijeenkomst het Repair Café Northgo, kijk op de website van het Repair Café Northgo voor de data en locatie

Vrijwilligers, gereedschap en materiaal zijn aanwezig om iedereen te helpen bij het uitvoeren van de reparaties aan onder andere kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.

Ook als je niets te repareren hebt dan ben je van harte welkom. Repair Café Northgo is een sociale gebeurtenis. Regelmatig zullen extra  activiteiten worden georganiseerd. Bovendien is er een bar die eten en drinken tegen vereniging prijzen kan aanbieden. Kortom, ga er heen en ervaar zelf de sfeer!

Achtergrond:
Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij zet zich sinds 2007 op allerlei manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau. Het  allereerste Repair Café organiseerde Martine op 18 oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes en sindsdien zijn er in vele gemeenten Repair Café's gestart.

Voor gemeenten kan het in het kader van de Participatiewet (of voor re-integratiebureaus) interessant zijn om mensen als vrijwilliger te re-activeren bij het Repair Café. Wilt u hier meer over weten kunt u altijd langskomen of contact met ons opnemen.

Tot gauw bij het Repair Café Northgo! Gezellig!

Voor meer informatie kijk op de website:

www.repaircafenorthgo.nlReactiva is gestart met een nieuw onderdeel: Reactiva Academy.

Bij de Reactiva Academy vindt u verschillende (geaccrediteerde) bij- en nascholingsmodulen, cursussen, trainingen, congressen en symposia.
Het opleidingsaanbod van Reactiva Academy is gericht op het gebied van:

  •     Verzuimbeleid

  •     Arbeidsomstandigheden

  •     Veiligheid

  •     HRM

  •     Arbeidsrecht

Alle trainingen zijn toegespitst op het werk van de bedrijfsarts, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige en/of arboprofessional  zoals, HR-managers, casemanagers, coaches en werkgevers.

Kijk op de website voor het cursus aanbod: www.reactiva-academy.nlLogo WerkSaam

www.werksaam-outplacement.nl 

Met het programma van werkSaam WERKT loop je in 5 stappen naar een nieuwe baan.

WerkSaam outplacement heeft zich gespecialiseerd in outplacement, loopbaanbegeleiding en 2e spoor trajecten voor de iets oudere werknemer. WerkSaam beschikt over een uitgebreid netwerk in de personele sector in Noord-Nederland. Ze werken vanuit Friesland, Leeuwarden welteverstaan, waar Ze kantoor houden in de bruisende Blokhuispoort.

Een outplacement traject of een tweede spoor re-integratie traject, steeds meer oudere werknemers krijgen ermee te maken. Gevraagd of ongevraagd, veroorzaakt door een reorganisatie in het bedrijf of een verstoorde arbeidsrelatie. En soms door langdurige ziekte of een doodlopend spoor in je huidige functie. Jij en je werkgever kunnen de samenwerking niet meer voortzetten en er is afgesproken dat je een nieuwe werkomgeving buiten de organisatie gaat zoeken. ‘Daar sta ik dan’, zou je kunnen denken. Van die gedachte helpt Jessica van Huizen je snel af!

 


Reactiva Sponsort de jeugd van de Zaanse Golfclub
 

Reactiva sponsortjeugd Zaanse Golfclub
 

Reactiva vind een gezonde leefstijl en daar bij veel bewegen erg belangrijk. Ook de jeugd kan in onze ogen nooit genoeg gestimuleerd worden om lekker actief bezig te zijn.
Toen de jeugdcommissie van de Zaanse Golfclub bij ons het verzoek indiende om de jeugd te sponsoren hebben we dan ook niet lang hoeven nadenken.
Reactiva heeftt clubshirts beschikbaar gesteld. Door de shirts voor een klein bedrag aan haar jeugdleden te verkopen haalt de jeugdcommissie een leuk bedrag op dat opnieuw wordt geinvesteerd in de jeugd.
Afgelopen zaterdag werd de eerste wedstrijd in de nieuwe shirts gespeeld en of het aan de shirts lag of niet, handicaps werden (fors) verlaagd, een GVB werd gehaald, er werden birdies geslagen en het was prachtig weer.
Veel plezier en succes met golf!