Meer informatie
Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Telefoon: 06 - 52 58 53 10

Stappenplan

Met het Stappenplan kunt u precies nagaan welke stappen er zijn als uw werknemer ziek is geworden. Ook staat in het stappenplan wanneer u deze stappen moet nemen en wie u daarbij helpt. Het stappenplan kan door zowel door werkgever als door werknemer gebruikt worden. Voor aanvullende informatie en diverse formulieren van het UWV verwijzen wij u graag door naar hun website: http://www.uwv.nl/
Sinds wanneer bent u ziek ?
Uiterste datumActieWat
26-05-2018Werknemer & WerkgeverZiekmelden
Bent u ziek geworden? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw werkgever.
30-06-2018Werknemer & ArtsProbleemanalyse
Als een werknemer bijna 6 weken ziek is, heeft hij/zij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Hij maakt hiervan een probleemanalyse. Hierin staat wat de werknemer met zijn/haar gezondheid nog wel en niet kan. Kan hij of zij helemaal niet meer werken? Dan kunt u eerder een WIA-uitkering aanvragen.
14-07-2018Werknemer & WerkgeverPlan van aanpak
Samen met uw werknemer maakt u uiterlijk in de 8e week dat hij/zij ziek is een plan van aanpak. Hierin staat wat u samen gaat doen om zodat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.
16-03-2019WerkgeverZiekmelding doorgeven aan UWV
De werkgever geeft na 42 weken aan UWV door dat een werknemer ziek is.
4-05-2019Werknemer & WerkgeverEerstejaarsevaluatie
Als u 1 jaar ziek bent, vult u met uw werkgever de eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe uw re-integratie tot nu toe is verlopen.
16-01-2020WerknemerWIA-uitkering aanvragen of niet
Als een werknemer bijna 2 jaar ziek is, kan hij of zijeen WIA-uitkering aanvragen. Is uw werknemer bijna beter? Misschien kiest u er dan voor het loon langer doorbetalen. Dan vraagt de werknemer nog geen WIA-uitkering aan. In de 86e week dat de werknemer ziek is krijgt hij/zij  hierover een brief van het UWV. In deze brief staat de datum tot wanneer hij/zij de uitkering uiterlijk kan aanvragen.
15-02-2020Werknemer & WerkgeverWIA-uitkering aanvragen: re-integratieverslag samenstellen
Gaat uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen? Dit kan hij/zij doen met het online aanvraagformulier. Uw werknemer moet  een aantal documenten meesturen. U dient deze samen met enkele documenten van bedrijfsarts aan uw werknemer te geven. Hierin wat u tot nu toe gedaan heeft aan re-integratie.
22-02-2020WerknemerUiterste datum aanvraag uitkering
Uw werknemer moet de WIA-uitkering aanvragen vóór deze datum. In de 86e week dat hij/zij ziek is, krijgt uw werknemer  hierover ook een brief. In deze brief staat ook de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

23-05-2020Werknemer & UWVDe WIA-uitkering
Nadat uw werknemer de uitkering heeft aangevraagd, beoordeelt het UWV welke uitkering hij/zij kan krijgen. Dit kan een WGA- of een IVA-uitkering zijn.
 Print stappenplan